ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού
[10.5.05]

Ανάδοχος του Διαγωνισμού του ΟΠΕΠ Α.ΕΗ Hewlett Packard Hellas είναι η ανάδοχος του έργου “Προμήθεια & Ανάπτυξη Φορητών Συστημάτων Πληροφόρησης των Επισκεπτών σε Επιλεγμένα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους”. Υπεργολάβοι του έργου είναι οι: Radiant, Anko Α.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. Η διάρκεια του έργου είναι 14 μήνες και θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2008.