ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού
[28.8.03]

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό του ΟΠΕΠ Α.ΕΗ Hewlett Packard Hellas συμμετέχει στο Διαγωνισμό του ΟΠΕΠ ΑΕ για την προμήθεια και ανάπτυξη φορητών συστημάτων πληροφόρησης των επισκεπτών σε επιλεγμένα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και ανάπτυξη φορητών συστημάτων πληροφόρησης σε 15 επιλεγμένα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους της χώρας, η ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών παροχής πολύγλωσσου περιεχομένου, η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποστηρίζει επιτόπου τη λειτουργία των συστημάτων και η τεχνική υποστήριξη των συστημάτων για 3 χρόνια. Υπεργολάβοι της HP σε αυτό το διαγωνισμό είναι οι: Radiant, Anko A.E, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη.