ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού
[08.4.03]

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματης Ξενάγησης στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΓΑΙΑ) από την RadiantΗ Radiant SA κατόπιν συμμετοχής της στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΓΑΙΑ) στις 19 Δεκεμβρίου 2002 ανακηρύχθηκε μειοδότης για το συγκεκριμένο έργο. Στις 2 Απριλίου 2003 υπογράφηκε μεταξύ των δύο φορέων σύμβαση ανάθεσης του έργου, η υλοποίηση του οποίου θα διαρκέσει 60 ημέρες και θα περιλαμβάνει αυτόματη ξενάγηση των επισκεπτών στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα.