ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού
[16.9.06]

Ψηφιακή Ξενάγηση στο Δήμο Ναυπλίου
Γενικές Πληροφορίες

Η Radiant αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου “Ψηφιακή Ξενάγηση στο Δήμο Ναυπλίου”. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ακουστικής ξενάγησης για την πόλη του Ναυπλίου, σε 5 γλώσσες. Οι περιηγήσεις θα γίνονται με τη χρήση μίας Συσκευής Ξενάγησης και ενός έγχρωμου, τρισδιάστατου χάρτη. Οι Συσκευές και οι χάρτες θα διανέμονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, από 2 κιόσκια τα οποία θα βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει επίσης μία εικονική ξενάγηση του Ιστορικού κέντρου, μέσω προβολής στην ιστοσελίδα του Ναυπλίου, αλλά και μέσω video projector, στα κιόσκια που θα εγκατασταθούν. Παρακάτω σας παραθέτουμε πιο αναλυτικά τα στοιχεία του έργου.

Κιόσκια/ Περίπτερα Ενημέρωσης

Τα σημεία της πόλης στα οποία θα εγκατασταθούν τα κιόσκια έχουν επιλεχθεί βάση της επισκεψιμότητάς τους. Τα κιόσκια θα λειτουργήσουν σαν φυσικοί κόμβοι, αλλά και πολύ-λειτουργικά εργαλεία πληροφόρησης για τους επισκέπτες της πόλης. Τα περίπτερα/κιόσκια θα διαθέτουν δυνατότητα εύκολης μετακίνησης, και εύκολου κλειδώματος, και θα ενσωματώνουν τους ψηφιακούς κόμβους του έργου (ψηφιακή ξενάγηση, ιστοσελίδα).

Για το σχεδιασμό των περιπτέρων, επιλέχθηκε ο κύβος ως έμπνευση. Το κάθε περίπτερο περιλαμβάνει ένα χώρο πληροφόρησης όπου θα διανέμονται Συσκευές Ξενάγησης και χάρτες, ένα χώρο αποθήκευσης του έντυπο υλικού, και ένα χώρο προβολής όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη σχετική προβολή του cd-rom για την περιοχή.

Ακουστική Ξενάγηση

Η Radiant θα αναλάβει την ανάπτυξη και επιμέλεια του δημιουργικού που θα χρησιμοποιηθεί στις ξεναγήσεις. Δήμου Ναυπλίου και θα το επιμεληθεί προκειμένου να γίνει η ηχογράφηση. Οι τελικές ηχογραφήσεις, μοντάζ, ηχητικά εφέ και συνθέσεις, που θα δώσουν το τελικό δημιουργικό σε πέντε γλώσσες θα γίνουν στο στούντιο ηχογραφήσεων της Radiant. Επιπλέον θα παραχθεί και μία μήτρα CD ακουστικού που θα παραδοθεί στο Δήμο Ναυπλίου.

Οι χάρτες θα είναι τρισδιάστατοι, αποτυπώνοντας το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, και θα περιλαμβάνει όλους τους δρόμους, τις πλατείες και τα σημαντικά κτήρια. Ο χάρτης θα είναι σε μορφή μικρού βιβλίου, και θα περιέχει αριθμημένα όλα τα σημεία ενδιαφέροντος για τα οποία θα υπάρχει αφήγηση.

Εικονική Περιήγηση μέσω Διαδικτύου

Η εικονική περιήγηση θα πραγματοποιείται στο website της πόλης του Ναυπλίου, και θα αποτελείται από διαδραστικούς χάρτες, στους οποίους θα παρουσιάζονται σε πέντε γλώσσες τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί μέσω των χαρτών, και να αντλήσει πληροφορίες για τα σημεία που θέλει να επισκεφθεί. Οι πληροφορίες θα παρουσιάζονται με τη μορφή πανοραμικών απεικονίσεων, εικόνων και ήχο(αφηγήσεις).

Ο χρήστης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ‘φιλτράρει τους χάρτες, και να ψάξει για κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες στις οποίες έχουν χωριστεί τα αξιοθέατα είναι: ιστορικού, αρχαιολογικού, φυσικού, τουριστικού, πολιτιστικού, αρχιτεκτονικού, και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα, οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίσουν σημεία ενδιαφέροντος σύμφωνα με μία χρονολογική ταξινόμηση, η οποία θα περιλαμβάνει προϊστορία, φραγκοκρατία, απελευθέρωση, κ.α. Η εταιρία tool θα πραγματοποιήσει την εικονική περιήγηση.Ψηφιακές Προβολές

Το περιεχόμενο της εικονικής περιήγησης στην πόλη του Ναυπλίου θα συνοδεύεται από εφαρμογή προβολής μέσα από την οποία το περιεχόμενο θα παρουσιάζεται προβάλλοντας σκηνή με σκηνή τα σημεία ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή αυτή θα μπορεί να προβάλλεται με τη χρήση βίντεο προβολέα σε κάθε χώρο προβολής που επιθυμεί ο Δήμος. Παράλληλα θα αναπτυχθεί και μήτρα οπτικού δίσκου (CD-ROM) για να μπορεί να προωθηθεί το παραγόμενο περιεχόμενο σε εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της Ελλάδας ή και σε επιλεγμένους επισκέπτες.
Τέλος με την αναπαραγωγή των CD-ROM, η εφαρμογή προβολής μπορεί να τελέσει ένα ενδιαφέρον εμπορικό προϊόν.