ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού
[12.8.09]

Η Radiant έτοιμη για νέες συνεργασίες στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013)Στο προσεχές μέλλον αναμένεται να ανοίξουν προσκλήσεις για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013) αποτελούν συνέχεια του αναπτυξιακού προγράμματος Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006), στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία μας ανέλαβε και υλοποίησε πολλά έργα προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων. Στοχεύουν κυρίως στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στον άξονα “Πολιτισμός”, στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της Ελλάδας.
Παράλληλα, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, και πιο συγκεκριμένα του επιχειρησιακού προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, έχουν ορισθεί ορισμένες κατευθύνσεις δράσεων, ή ‘νήματα’ όπως αναφέρονται χαρακτηριστικά, που εφάπτονται στον τομέα του πολιτισμού και των υπηρεσιών.
Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα των νημάτων είναι η “Ψηφιακή Περιφέρεια”, για χρήση νέων τεχνολογιών σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Δύο ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είναι η “Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” και η “Συνεργασία”.
Η Δράση “Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση σε έργα που βοηθούν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύνδεσής της με τον τουρισμό, αλλά και στη διαμόρφωση όρων συγκροτημένης δημιουργίας ψηφιακής κληρονομιάς.
Η Δράση “Συνεργασία” επίσης χρηματοδοτεί δράσεις που βοηθούν στην ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες ενέργειες αφορούν στη δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρηματικής αξιοποίησης του πολιτιστικού εθνικού αποθέματος.

Η Radiant είναι και πάλι έτοιμη να δώσει δυναμικά το ‘παρών’ της στο χώρο αυτό. Πέρα από την υλοποίηση έργων ψηφιακών περιηγήσεων ή άλλων υπηρεσιών, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε ψηφιακό περιεχόμενο ή και να διαδραματίσουμε ένα συμβουλευτικό ρόλο. Η εταιρεία μας έχει μακρά εμπειρία στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και έχει ήδη υλοποιήσει παρόμοια έργα, όπως την “Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων του Νοτίου Άργους”, τις “Πολιτιστικές Διαδρομές” που αφορούσαν πέντε δήμους και κοινότητες του Πηλίου, αλλά και την “Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Ναυπλίου”.
Η Radiant είναι επίσης έτοιμη να αναλάβει μελέτες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη έργων ψηφιακών υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ και τους άξονες προτεραιότητας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.espa.gr.

Εκτός από το ΕΣΠΑ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, όπως το Interreg, που δίνουν αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης. Το προαναφερθέν Interreg, για παράδειγμα, αποτελεί μία πρωτοβουλία για διακρατική συνεργασία και υπάρχουν ήδη ανοικτές προσκλήσεις για την τρίτη φάση του (Interreg III – Προγραμματική Περίοδος 2007-2013). Οι προσκλήσεις αφορούν κυρίως συνεργασία με άλλες βαλκανικές και μεσογειακές χώρες στους τομείς, μεταξύ άλλων, του πολιτισμού και του τουρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.interreg.gr