ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού
[25.8.09]

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ξενάγησης στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα ΘεσσαλονίκηςΣε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Προμήθεια Συστήματος Αυτόματης Ξενάγησης και Συναφών Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης» στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, του οποίου έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος η εταιρεία μας. Φορέας υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης στους επισκέπτες. Η επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης ειδικών πολυμεσικών εφαρμογών, με δημιουργικό που παρέχει έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση με τρόπο εύληπτο και φιλικό προς τον επισκέπτη. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, βελτιώνοντας την εικόνα του μουσείου και των ιστορικά και πολιτιστικά πλούσιων συλλογών του. Παράλληλα, αναβαθμίζει την «μουσειακή εμπειρία», δηλαδή την εμπειρία που αποκομίζει κάποιος κατά την επίσκεψή του στο μουσείο. Θα πρέπει να τονίσουμε πως το δημιουργικό περιλαμβάνει ειδικά προγράμματα ξενάγησης για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής. Η υπηρεσία αυτή είναι μία από τις ελάχιστες παρόμοιες στον ελληνικό χώρο, παρόλο που είναι ένας τομέας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ευαισθησίας. Το δημιουργικό του έργου περιλαμβάνει πληροφόρηση και επιστημονική τεκμηρίωση για τα εκθέματα του μουσείου. Παράλληλα, σε επιλεγμένα σημεία το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που θα προβάλλεται στις οθόνες των συσκευών πολυμεσικής ξενάγησης θα καθιστά την επίσκεψη στο μουσείο ξεχωριστή και συναρπαστική. Το δημιουργικό είναι διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, γαλλικά και ρώσικα. Για την σωστή χρήση της νοηματικής η εταιρεία μας συνεργάστηκε με επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν ανάγλυφοι χάρτες και σημάνσεις με γραφή Braille, για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης. Σε συνδυασμό με την ακουστική ξενάγηση, τα άτομα αυτά μπορούν να απολαύσουν τα εκθέματα του μουσείου, τα οποία μπορούν επίσης να αγγίξουν, ενώ μαθαίνουν την ιστορία τόσο των αντικειμένων όσο και της ιστορικής περιόδου από την οποία προέρχονται.