ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions Αναβάθμιση του πολιτισμικού προϊόντος
Για τις ανάγκες της υλοποίησης των Ξεναγήσεων, η Radiant συνεργάζεται με έμπειρους επαγγελματίες, εξειδικευμένους στη μετάφραση θεμάτων πολιτιστικού περιεχομένου. Παράλληλα, η Εταιρεία μας, προκειμένου να αναπτυχθεί το απαραίτητο περιεχόμενο - δημιουργικό για τις ανάγκες μιας Ξενάγησης μπορεί να αναλάβει και τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας με στόχο τη συλλογή πληροφοριών, καθώς και την επιμέλεια των προς ηχογράφηση κειμένων. Μία τέτοιου είδους ολοκληρωμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τη συγγραφή και επιμέλεια των κειμένων, την ηχογράφησή τους, την παροχή και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στο φορέα, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του συστήματος και των διαχειριστικών του εργαλείων.

Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη σε πελάτες που επιλέγουν να νοικιάσουν τα Συστήματά μας, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.