ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions Ολοκληρωμένα συστήματα ακουστικής και πολυμεσικής ξενάγησης
Orpheo Tour

PDA Tour

CityTour
Η Radiant προτείνει τη λύση των PDAs (Υπολογιστές Παλάμης) σε φορείς και ιδιώτες που θέλουν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Οι συσκευές PDA παρέχουν πληροφόρηση με τη χρήση ηχητικών μηνυμάτων, στατικών εικόνων και βινετοσκοπημένων πλάνων.  
 
Οι συσκευές λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με ένα ασύρματο δίκτυο, το οποίο η Radiant εγκαθιστά και προσαρμόζει στις απαιτήσεις των παραγγελιοδοτών. Το δίκτυο αυτό μπορεί να υποστηρίζεται από μια κεντρική βάση δεδομένων την οποία παρέχει η Radiant ως ξεχωριστή υπηρεσία, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου και συλλογής στατιστικών πληροφοριών.
 
Η υπηρεσία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Πινακοθήκες, Θεματικά Πάρκα, και Χώρους Τέχνης, που θέλουν να αναδείξουν τα εκθέματά τους με σύγχρονες μεθόδους. Η ξενάγηση με PDA αυξάνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και τους παρέχει μία ξεχωριστή εμπειρία. Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή είναι προσφιλής στους νεαρούς επισκέπτες, με αποτέλεσμα την προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού, ενώ ενδείκνυται και για άτομα με προβλήματα ακοής.
devices
user


Συσκευές Πολυμεσικής Ξενάγησης